مهاجرت به انگلستان

مهاجرت خانوادگی

دریافت و یزای خانوادگی، ازدواج و سرمایه گذاریFamily and Investment Visa
اخذ ویزای سرمایه گذاری در انگلستان با سرمایه اندک

دریافت ویزاهای مختلف

اخذ ویزای تحصیلی در مقاطع مختلف از ابتدائی تا کالج و دانشگاه Student Visa
اخذ ویزای توریستی و دیدار بستگان Tourist visa and Family

پناهندگی و اقامت

ارائه ی کلیه ی خدمات پناهندگی Asylum and Refugee  

خدمات اقامتی در انگلستان

تمدید ویزا Visa Extension
اقامت دائم انگلستان Indefinite Live to Remain
دریافت اقامت دائم، تابعیت و پاسپورت انگلستان British Passport
دریافت پاسپورت مخصوص پناهندگان Travel Document
تغییر نوع ویزا Switching of Visas

ارائه سایر خدمات حقوقی

دادخواهی Litigation Civil قانون خانواده Family Law
حل اختلاف Dispute Resolution

مشاوره املاک

تجاری و مسکونی Conveyancing (Commercial & Residential)
(خرید و فروش ملک تجاری و مسکونی – امور مربوط به لیز ملک مسکونی و تجاری – وام خرید مسکن اسلامی و سایر وام ها)
مسکن و سرمایه گداری Commercial and Residential

 

مستاجر و صاحبخانه

مسائل مربوط به مستاجر و صاحبخانه Housing, Tenants and Landlords

Need Help?