تابعیت اسپانیا – ازدواج

ساده ترین، سریعترین، مطمئن ترین و البته کم هزینه ترین راه برای اخذ اقامت و تابعیت اسپانیا ازدواج با یک فرد اسپانیایی میباشد .

اقامت اسپانیا از طریق ازدواج به این صورت می باشد که تبعه اسپانیایی باید دارای شغل و درآمدی باشد که ثابت کند می تواند از نظر مالی طرف مقابل را ساپورت نماید.

پس از ازدواج و طی مراحل حقوقی شما ظرف یک ماه کارت اقامت اروپا را دریافت مینمایید و پس از گذراندن یک سال در اسپانیا، حق درخواست و گرفتن تابعیت اسپانیا را خواهید داشت.

Need Help?