N.I.E شماره شناسایی

شماره شناسایی خارجیها NIE  چیست ؟

 

هر شخصی که اسپانیایی نباشد و در اسپانیا زندگی کند و قصد تجارت ، خرید ملک در اسپانیا، اقامت اسپانیا، سرمایه گذاری در اسپانیا، ثبت سند و اجازه کار، اقامت، ثبت سیم کارت موبایل، افتتاح حساب بانکی و هر کار اداری و قانونی که بخواهد انجام دهد بدون داشتن کد شخصی مخصوص خارجی ها که نییه نامیده می شود امکان پذیر نیست.

برای دریافت نییه هر شخصی می توانند فرم مخصوص را پر کرده و شخصا به طور مستقیم به اداره کل پلیس در اسپانیا و یا به امور کنسولی اسپانیا در خارج از این کشور مراجعه فرمایند و وقت ملاقات گرفته و در مصاحبه با توضیح دادن در مورد علت درخواست بسادگی کد شخصی خود را دریافت نماید.

لازم به توضیح هست که در بعضی موارد معمولا متقاضی باید حتی تا سه ماه در انتظار وقت ملاقات بماند. تیم ما با داشتن روابط بسیار نزدیک با مسئولین در اسپانیا قادر خواهد بود که بصور ت تضمینی ظرف یک هفته کد شخصی متقاضی را دریافت نمایید.

دانلود فرم تقاضا

Need Help?